SPECIJALIZOVANA KURIRSKA SLUŽBA

za Klinička Istraživanja i Farma Kompanije

O NAMA ____________

Teleport je kompanija osnovana sa ciljem pružanja podrške firmama koje su angažovane u okviru farmaceutske industrije i kliničkih istraživanja.

Transport i tačna dostava dokumentacije doktorima, istraživačima i ostalim stručnim saradnicima je od kritične važnosti kako u Kliničkim istraživanjima tako i u široj farmaceutskoj industriji.

Rukovodeći tim Teleporta ima preko 15 godina iskustva u oblasti prijema, obrade i slanja dokumentacije u Kliničkim istraživanjima, sa formiranom mrežom kon- takata u ALIMSu, Etičkim Odborima, Upravama Bolnica i istraživačkim centrima širom Srbije.

Rukovodeći se principima Dobre Distibutivne Prakse (GDP) , Teleport svojim budućim klijentima garantuje najviše standarde prijema i slanja dokumentacije i paketa u kliničkim istraživanjima uz obavezni monitoring prijema i predaje pošiljke kao i mesečnih izveštaja pripremljenih u skladu sa zahtevom klijenta.

____________ APLIKACIJA
  • ONLINE naručivanje vožnji
  • SLANJE pošiljki sa različitih adresa
  • AUTOMATSKA porudžbenica
  • INFO o isporuci
  • HITNE pošiljke
  • HIERARHIJA pristupa podacima
  • STATISTIKA slanja
  • PODRŠKA
LIMO SERVICE ____________

PREVOZ PUTNIKA

autom ili kombijem

PORUČITE VOŽNJU
____________ PRIJAVA
KLIJENTI ____________