PROBAJTE APLIKACIJU
  • PORUČIVANJE i primanje dokumentacije i paketa uz pomoć aplikacije
  • DANAS za danas na području Srbije
  • ONLINE praćenje statusa pošiljke
  • KONTROLA troškova
  • KREIRANJE naloga prema potrebi klijenta
  • KREIRANJE nedeljnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja
  • PRAĆENJE potrošnje po projektu ili korisniku
  • PODRŠKA 24/7
LIMO SERVICE

PREVOZ PUTNIKA

autom ili kombijem

KONTAKTIRAJTE NAS

Popunite formu i poslat ćemo vam pristup
i detalje za korišćenje aplikacije.

O NAMA

TELEPORT je kompanija osnovana sa ciljem pružanja podrške firmama koje su angažovane u okviru farmaceutske industrije i kliničkih istraživanja.

TRANSPORT i tačna dostava dokumentacije doktorima, istraživačima i ostalim stručnim saradnicima je od kritične važnosti kako u Kliničkim istraživanjima tako i u široj farmaceutskoj industriji.

RUKOVODEĆI tim Teleporta ima preko 15 godina iskustva u oblasti prijema, obrade i slanja dokumentacije u Kliničkim istraživanjima, sa formiranom mrežom kontakata u ALIMSu, Etičkim Odborima, Upravama Bolnica i istraživačkim centrima širom Srbije.

RUKOVODEĆI se principima Dobre Distibutivne Prakse (GDP) , Teleport svojim budućim klijentima garantuje najviše standarde prijema i slanja dokumentacije i paketa u kliničkim istraživanjima uz obavezni monitoring prijema i predaje pošiljke kao i mesečnih izveštaja pripremljenih u skladu sa zahtevom klijenta.

PRIJAVA